Iredично стакло

  • Wired Glass with Fashionable Visual Effect

    Iredично стакло со модерен визуелен ефект

    Preventичаното стакло освен што ги спречува крадците да влезат, е и спречување на пожар и отпорност на удари од удари, особено за училиштата, јавните згради, деловните канцеларии кои обезбедуваат патишта за бегство во случај на пожар или опасност.